Azerbaycan nakliye

Azerbaycan nakliye

Düzenli sefer hatlarımız arasında bulunan Azerbaycan için, komple ve parsiyel nakliye hizmeti sunabilmekteyiz. Parsiyel gönderilerimiz haftalık olarak cuma günleri araçlarımız ile gerçekleştirilmektedir.  Hafta içi depolarımıza kabul edilen ürünler cuma günleri araçlara yüklenerek çıkış gümrüklerine sevk edilmektedir. Genellikle parsiyel çıkış gümrüğümüz Erenköy Gümrük Müdürlüğüdür. Komple nakliyeler de ise bilindiği üzere yükleme yeri, zamanı ve çıkış gümrüğü müşteri tasarrufunda olmaktadır. Müşterilerimizin komple taşıma öncesinde firmamıza gerekli bilgileri aktarmasına binaen gerekli reaksiyonlar alınır ve organizasyon bu doğrultuda devam eder.

Azerbaycan parsiyel nakliye taşımalarımızda teslimat noktası Bakü gümrüğüdür ve ürünler gümrükte alıcıların gümrük işlemlerini tamamlaması sonucu teslim edilir.
Azerbaycan komple nakliye taşımalarımızda ise yüklemede olduğu gibi boşaltma gene müşteri adresidir, gümrüğü tamamlanan araç müşteri adresine doğru yola çıkar ve ürünleri teslim eder.

Azerbaycan nakliyelerinde bilinmesi gereken en önemli husus ürünlerin menşei ülkesidir. Şaet ürünleriniz Türk menşeli değil ise ve çıkış gümrüğünde firmamıza Menşe-i Şehadetnamesi tahsis edemez iseniz bu durumda Kırmızı Köprü Gümrük Müdürlüğü ( Azerbaycan giriş kapısıdır ) fatura başı 650 USD ücret tahsil etmektedir. Bu rakam 2014 yılı verileri ile sizlere açıklanmıştır. Ancak, Menşe evrakı bulunan gönderiler den bu ücret  tahsil edilmez. Burada ki amaç Türk mallarının kullanımın teşvik edilmesidir ve yukarıda sizlere açıklanan rakam ile firmamızın alakası bulunmamakta olup, rakam direkt olarak sizin adınıza Azerbaycan saymanlığına ödenmektedir.
Diğer bir husus ise yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı ürünler ile ilgilidir. Şaet gönderileriniz bu sınıflardan birine giriyor ise Azerbaycan gümrükleri 350 USD yanıcı parası adı altında makbuz düzenlemekte ve bu ödemenin yapılması durumunda aracın Azerbaycan’a girişine izin vermektedir.

Ayrıca, bilinmesinde yarar gördüğümüz bir diğer konu ise 21,500 kg üzeri yapacağınız gönderilerde kantar cezası uygulaması 2013 yılında Azerbaycan da yürürlüğe girmiş olup TonX100 USD olarak tahsil edilmektedir.